با شیرهای پیشرفته و اثبات شده سنسوری فردا فن کامران ، جریان آب بدون تماس دست و با فن آوری هوشمند مادون قرمز تحریک می شود . بدون لمس شیر ، حسگر مادون قرمز به طور قابل اعتماد جت آب را تحریک میکند و بنابراین عملکرد بهداشتی مناسب از یک طرف و صرفه جویی موثر در مصرف آب گران بها را از طرف دیگر تضمین میکند. درنتیجه آب فقط تا زمانی که مورد نیاز باشد جریان می یابد .
شیرهای باکیفیت فردا فن کامران به عملکرد شستشوی بهداشتی نیز مجهز هستند و بنابراین می توانند از راکد ماندن آب در شیر ها جلوگیری کنند.

مشاهده فیلترها

شیر هوشمند الکترونیک آشپزخانه (1)

شیر هوشمند الکترونیک روشویی (11)

شیرهای حمام هوشمند (2)

شیرهای روشویی توکار هوشمند (1)

یورینال (1)